Welkom bij Frisse Blik op Zorg

U bent medewerker in de zorg en u merkt dat er veel verandert. Door techniek is er ineens van alles mogelijk. En ook in de organisatie verandert veel. Hoe werken de vernieuwingen in de praktijk?

In deze korte video’s van ‘Frisse Blik op Zorg’ vertellen medewerkers over hun ervaringen. U kunt op deze manier bij een andere organisatie binnenkijken. Hoe pakken zij de nachtzorg aan? Hoe gebruiken zij nieuwe techniek? Hoe zorgen zij voor veilig omgaan met medicijnen? Zijn de deuren op de afdelingen dicht of open, en is dat veilig genoeg? Hoe maakt de thuiszorg gebruik van nieuwe mogelijkheden?

Alle video’s komen uit de regio Zuidoost-Brabant. Er gebeurt veel. Kijk eens rond voor een frisse blik!

Nachtzorg & slapen

In de zorg wordt gestreefd naar goede nachtrust. Goede nachtrust draagt bij aan lichamelijke en psy­chi­sche gezondheid. De video's laten voorbeelden zien.

Naar video's

nachtzorg, slapen, frisseblikopzorg
 

Nachtzorg anders organiseren

Ook in de nachtzorg wordt anders gewerkt dan voorheen. Hier ziet u enkele voorbeelden.

Naar video's

nachtzorg, domotica, zorgcirkels, frisseblikopzorg
 

Bewegingsvrijheid

Door gebruik te maken van technische mogelijkheden, kan de bewegingsruimte van mensen worden vergroot. Hier ziet u enkele voorbeelden.

Naar video's

bewegingsvrijheid, vrijheidsbeperking, GPS-tracking, frisseblikopzorg
 

Techniek thuiszorg

In de zorgverlening maken medewerkers van de thuiszorg gebruik van techniek. De video’s laten enkele voorbeelden zien.

Naar video's

thuiszorg, frisseblikopzorg, beeldbellen
 

Techniek instellingen

Moderne techniek kan de medewerker ondersteunen in het werk en bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Hier vindt u diverse voorbeelden.

Naar video's

domotica, frisseblikopzorg, nachtzorg
 

Anders zorgen

Telkens opnieuw is de vraag 'doen we dit goed? kan het ook anders?'. U ziet hier enkele voorbeelden van vernieuwingen in de zorg.

Naar video's

zorg op afstand, domotica, frisseblikopzorg
 

Medicatie

U ziet hier enkele voorbeelden van veilig omgaan met medicatie.

Naar video's

medicatie, frisseblikopzorg
 

Regio ZO-Brabant

De video's zijn samengebracht door zorgorganisaties in Zuidoost-Brabant.

Alle video's

Zuidoost-Brabant, Brainport, frisseblikopzorg